tlf.: 994 33 061
post@kalsaas.no

Vi utfører

Kontroll og service på brannslukkemateriell

Vi er sertifisert av Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell til å utføre service på håndslukkere og brannslanger
Klikk her om du ønsker tilbud på kontroll av dine håndslukkere eller brannslanger.

Håndslukkere årskontroll

Kontroll utføres av kompetent person og består av utvendig undersøkelser og kontroll av trykk. I noen tilfeller også kontroll av slokkemiddel og invendig av beholderen. Intervallet for boliger er hvert 5. år. For alle andre er det årligkontroll. Det skal utarbeides vedlikeholdsrapport på arbeidet til dokumentasjon for eier/bruker. I tillegg skal det vøre en egen kontrolletikett på slokkeren som markerer tidspunkt for kontrollen og neste kontroll, samt hvem som har utført den..

Brannslanger årskontroll

Kontroll skal utføres av kompetent person. Under kontrollen skal det gjennomføres en funksjonstest av trommel og strålerør med vann.

Kontrollen skal gjennomføres årlig. Det skal utarbeides en vedlikeholdsrapport fra kontrollen til dokumentasjon for bruker /eier. I tillegg skal det brukes en kontroll etikett på skapet/trommelen som markerer tidspunkt for kontrollen og neste kontroll samt hvem som har utført den.

Håndslukkere 5 årskontroll

Service skal utføres av kompetent person kategori grønn. Arbeidet består av komplett overhalling av slokkeren. Dette innebærer tømming, refylling, innvendig kontroll, utskifting av pakkninger m.m.

intervallet for service er for skum/vann apparater hvert 5. år, og alle andre hvert 10 år. Det skal utarbeides vedlikeholdsrapport fra servicen, i tillegg skal det være egen service etikett og halsring mellom ventil og beholder.

Brannslanger 5 årskontroll

Trykktesting skal utføres av kompetent person. Den innebærer at man i tillegg til årskontrollen trykktester slanger til høyeste driftstrykk. 

Intervallet for arbeidet er hvert 5. år Det skal utarbeides vedlikeholdsrapport fra kontrollen til dokumentasjon for eier/bruker. I tillegg skal det brukes en kontroll etikett på skapet/trommelen som markerer tidspunktet for kontroll og neste kontroll, samt hvem som har utført den.
Klikk her om du ønsker tilbud på kontroll av dine håndslukkere eller brannslanger.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram