Har ditt firma avtale om lovpålagt årskontroll av brannslukkere og brannslanger?

I boliger er det krav om kontroll av håndslukkere hver 5 år, alle andre steder er det krav om kontroll av kompetent person hvert år. I tillegg til dette er det krav til egenkontroll som skal skje hvert kvartal.

Vi utfører årskontroll og 5 årskontroll/trykktesting av håndslukkere og brannslanger. Vi sender i etterkant ut en ferdig rapport på kontrollen som er gjort. Vi er sertifisert av Rådet for vedlikehold av brannvernmateriell RVB, og gir deg gjerne et godt tilbud på kontroll og vedlikehold av dine brannslukningsapparat.

Se informasjon om krav om årskontroll og vedlikehold av brannslukkemateriell her